Edirnede ilk ve tek olarak Beceri Odaklı Yenilikçi Eğitim (BOYEP) sistemi okulumuzda uygulanmaktadır.