İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yayımlanan hak ve özgürlükleri öğrenen öğrencilerimiz, "Herkes Farklı Ama Herkes Eşit" adlı çalışma yaparak işbirlikçi öğrenme ile afiş hazırladılar. Demokratik davranarak izleyecekleri filme oy birliğiyle karar verdiler.