Tarihi zaferlerin yazıldığı topraklarda Edirne’de kurulan 21. yüzyıl becerilerine odaklanan Filiz Okulları, dünya eğitim sistemine entegre bir eğitim sistemi ile bireyleri geleceğe hazırlayan , yıllarını öğretmen ve eğitim yöneticisi olarak geçirmiş öğretmen bir ekip tarafından kuruldu.

Tarihinde birçok başarıya tanıklık etmiş topraklarda, Edirne’de kurulan Filiz Okulları; kendine güvenen, yaratıcı düşünme yetisi gelişmiş, problemleri pratik çözümlerle ortadan kaldıran ve öz yeterlilik algısı yüksek insanlar yetiştirir.

Öncelikle her çocuk için; uygun ortamı ve zemini hazırlayarak öğrenebilirliği artıran bir eğitim yolcuğuna çıkan Filiz, çocukların gelişiminde her dönemin özgün bir yeri ve ihtiyacı olduğu gerçeğiyle yol alır.

Her çocuğu kendi gelişimsel özellikleri dikkate alınarak mevcut hızının üstüne çıkaran bir gelişim programına inanıp uygulayan ve öğrencilerini 21. yüzyılın hızla değişen dünyasında karar verici, yenilikçi, çözüm üreten yaratıcı işler kuran girişimciler olarak yetiştiren eğitim değerlerine sahiptir.

Filiz Okulları’nın Öne Çıkan Eğitim Değerleri:

 • Bireyin bütününü geliştirmek,
 • Yaratıcı fikirlere zemin hazırlamak,
 • Yenilikçi öğretim metotları ve mekânları tasarlamak,
 • Her çocuğun kendi performansının bir kademe üstüne çıkması için zorlamak,
 • Mutlu çocuklar için mutlu ekosistem.

Filiz Öğrencilerinin Sahip Olduğu Öncelikli Değerler:

 • Demokrasi Bilinci
 • Empati
 • Dünya Vatandaşlığı,
 • Yaratıcı Düşünme,
 • Problem Çözme
 • Özyönetim
 • Özyeterlilik Algısı