İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 10 Aralık 1948 de yayınlanmıştır.